Πρῶτα δείγματα ἀνάσας τῆς οἰκονομίας

Τὰ πρῶτα δείγματα τῆς ἀνακουφίσεως τῆς οἰκονομίας εἶναι σαφῆ πλέον στὴν ἀγορά· ἡ ρευστότης στὶς τράπεζες ἐνισχύεται σταδιακὰ καὶ οἱ χορηγήσεις στοὺς ἐπιχειρηματίες, ἐνῶ διευρύνουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα  τοῦ ΣΔΟΕ στὶς λίστες καὶ ἐκτὸς αὐτῶν. Ἤδη στὰ πρῶτα 25000 εἰδοποιητήρια, τῆς λίστας τῶν 54000, ἦρθαν ἀντιδράσεις, ἀλλὰ μὲ πολλὰ εὐτράπελα, καθὼς φορολογούμενος 10000 εὐρὼ ἐτησίως ἔχει καταθέσεις τριάμισυ ἑκατομμυρίων, ἀλλὰ καὶ 6000 ἄλλων ἀνοίγουν οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοί, διότι παρουσιάσθηκαν μεγάλες διαφορὲς μὲ τὶς φορολογικὲς δηλώσεις τους· ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι, λίαν συντόμως θὰ εἰσρεύσουν ἔσοδα στὸ δημόσιο, ἀλλὰ καὶ θὰ συμβάλουν στὴν ἐμπέδωση τῆς ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς. Ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματοστηρίου ἐπὶ ἕξι συνεδριάσεις εἶναι πειστικὸς δείκτης ἀντιδράσεως τῆς οἰκονομίας.