Διαπόμπευση οἰκονομίας μας

Ὁ χειρισμὸς τῆς ὑποθέσεως Λαγγκὰρντ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀναδεικνύει τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας τὴν τριετία στὴν Ἑλλάδα· ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ ἐξαντλεῖται στὰ συγκεκριμένα θέματα, ὅπως καὶ ἡ ἀτλαντική, ἀλλὰ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς διεισδύουν στὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Στὸ ἐξωτερικό ἦταν  γνωστὲς οἱ ἐπαφὲς τοῦ τσάρου καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ του μὲ τὶς μεγάλες κερδοσκοπικὲς τράπεζες, μὲ ἀντίστοιχα δημοσιεύματα στὸν ἔγκυρο τύπο –καὶ μὸνο στὸ «Ἐμμελές» στὴν Ἑλλάδα-, ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτη σιωπὴ ἐπκρατοῦσε στὴν διαπλοκή· τώρα ἐμφανίζονται δημοσιεύματα γιὰ τὶς εὐθύνες τῆς GoldmanSachs στὴν ἑλληνικὴ χρεωκοπία, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ σκεπάζονται περιτέχνως, ἂν καὶ δὲν ἐπαναλαμβάνονται ἀκόμη καὶ οἱ πληροφορίες γιὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ. Τὸ χειρότερο εἶναι ἄλλο γιὰ τὴν οἰκονομία μας, ἡ καταστροφολογία ἀμφοτέρων, γιὰ διεφθαρμένο λαὸ καὶ διαλυμένη χώρα· κέρδισαν δεκάδες δις οἱ κερδοσκόποι. Δὲν γνώριζαν οἱ ἡγέτες ὅτι θὰ συμβεῖ; Μᾶλλον ἔγινε προσχεδιασμένα.