Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3062 δολλάρια καὶ 114,3450 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,92, ἀλλὰ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1663,5. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ὁλανδοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Γέρον Νταϊσελμπλόντ, ὡς προέδρου τῆς Εὐρωζώνης προκάλεσε ἀνακούφιση στὴν κοινότητα, διότι τερματίζεται ἡ περίοδος ἀναζητήσεως τοῦ διαδόχου τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ· ὁ ὑπουργὸς ἔγινε δεκτὸς στὸ Παρίσι ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ συνέχισε μὲ ἐπισκέψεις στὴ Ρώμη καὶ στὸ Βερολίνο. Ἡ διολίσθηση τῆς Βρεταννίας στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καὶ στὴ σύναψη εἰδικῆς σχέσεως συντηρεῖ τὴν αἴσθηση ἀναμονῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπιταχύνει τὴν εἰσροὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν κεφαλαίων στὴ Φραγκφούρτη καὶ τὰ ἄλλα χρημαστιστήρια τῆς ἠπείρου· οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες δείχνουν ὅτι ἀναμένουν τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ κι ἴσως τὴν εὐνοοῦν κιόλας, ὅπως δείχνει ἡ αἰσθητὴ μείωση τῶν συναλλαγῶν στὸ Σίτυ.