Ἀμερική, ἀπαγόρευση ὅπλων

ἀπαγόρευση τῆς κατοχῆς ὅπλων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν φαίνεται ὅτι ἔχει εὐνοϊκὴ τύχη, παρὰ τὴν σφαγὴ στὸ Δημοτικὸ τοῦ Κοννέκτικατ· ὁ πρόεδρος ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ὑποβάλει τολμηρὲς προτάσεις, μετὰ τὴν ὁρκομωσία του, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλὲς καὶ ἰσχυρές. Πάντως ἡ Γκαμπριὲλ Γκίφφορντ, πρώην δημοκρατικὸς βουλευτὴς τῆς Ἀριζόνας, ἡ ὁποία εἶναι θῦμα δολοφονικῆς ἐπιθέσεως, ἀναλαμβάνει ἐσκστρατεία γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ὅπλων· οἱ ἐπίσημες ἐκθέσεις ἀποκαλύπτουν, ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ δολοφόνοι ἔχουν ἀγοράσει νομίμως τὰ ὅπλα τους καὶ τὰ χρησιμοποιοῦν στὴν κρίσιμη ὥρα… Γιὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτὲς τὸ πρόβλημα εἶναι κοινωνικό, διότι συνδέεται μὲ τὸ αἴσθημα ἐνθικῆς καὶ κοινωνικῆς συνοχῆς τῶν Ἀμερικανῶν· οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες, προτοῦ περάσαν στὸν πολιτισμένη ὀργάνωσή τους, προχώρησαν ταυτοχρόνως στὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας.