Ἅλμα κερδῶν τῆς Samsung

νοτιοκορεατικὴ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας Samsung σημείωσε αὔξηση 90% τὸ τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 2010, στὰ 8,3 δις δολλάρια, καὶ κατέχει τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως· ἡ αὔξηση τῶν πωλήσεων ὀφείλεται στὴ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ smartphone, galaxy53, τὸ ὁποῖο πούλησε πολὺ περισσότερα ἀπ’ Jphone τῆς Apple. Οἱ ἀναλυτὲς προβλέπουν συνέχεια τῆς ἀνοδικῆς πορείας, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείουν τὴν ἐξάντλησή της μέσα στὸ χρόνο· οἱ Νοτιοκορεάτες ἀξιοποιοῦν κάθε δυνατότητα ἀγορᾶς λογισμικοῦ καὶ ἰδεῶν ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἐνῶ τὸ γραφεῖο τους στὴν Ἀθήνα δουλεύει συστηματικά, μὲ τὴν χρησιμοποίηση Ἑλλήνων τεχνικῶν, γιὰ τὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν μητρικὴ ἑταιρεία· οἱ περισσότερες ἰδέες νέων τεχνολογιῶν στὴν κινητὴ τηλεφωνία πρόερχονται ἀπὸ Ἑλληνόπουλα, εἴτε ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα σὲ δικές τους ἑταιρεῖες εἴτε στὴν Σεούλ.