Πέμπτη, ἡ Προανακριτικὴ

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γίνεται τὴν Πέμπτη, μὲ πιθανώτερο ἀποτέλεσμα τὴν παραπομπὴ μόνο τοῦ πρώην ὑπουργοῦ, καθὼς οἱ ἄλλες προτάσεις ἀποδυναμώθηκαν ἀπ’ τὶς θέσεις τῶν κομμάτων γιὰ τοὺς καταληψίες καὶ τὰ φορολογικά· οἱ ἀνακρίσεις τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων συνεχίζονται συστηματικά, ἐνῶ ἀποστέλλουν τὶς καταθέσεις τῶν ἐξαδέλφων στὴν Βουλή. Ἡ ὑπόθεση τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἀρχικοῦ CD περιπλέκεται, καθὼς ἀνακαλύπτονται νέα πράγματα, ὅσο προχωρεῖ ἡ ἔρευνα, γιὰ τὴν ἀρχικὴ παραλαβὴ καὶ τὶς μετέπειτα μετεγγραφές της· ἡ πρωταρχικὴ κακουργηματικὴ πράξη τῆς μὴ πρωτοκολλήσεώς της εἶναι τὸ βασικό, ἐνῶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα, τῆς μὴ ἀξιοποιήσεώς της καὶ τῆς καθυστερήσεως στὴν εἴσπραξη δημοσίων ἐσόδων. Φαίνεται ὅτι πολλοὶ ἀνησυχοῦν, ἐπειδὴ καὶ ἡ οἰκογένεια ἀπειλεῖ μὲ προσφυγὴ στὴ δικαιοσύνη, χωρὶς τὴν ἀναμονὴ τοῦ τελικοῦ πορίσματος τῶν εἰσαγγελέων, γιὰ τὶς προεκτάσεις τῶν ὀνομάτων τῆς λίστας. Μᾶλλον προπέτασμα καπνοῦ εἶναι αὐτά, γιὰ συσκότιση τῆς ὑποθέσεως.