Ὑπόθαλψη κουκουλοφόρων

Ἡ ὑπόθαλψη τῶν κουκουλοφόρων καὶ τῶν καταληψιῶν γίνεται πλέον συστηματικὰ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΡΙΖΑ, ὅπως ἀπέδειξε ἡ στάση τοῦ προέδρου του καὶ μερικῶν βουλευτῶν του στὴν ἀνακατάληψη τῆς βίλλας Ἀμαλία καὶ στὴν κατάληψη τῶν γραφείων τῆς ΔΗΜΑΡ· ὁ πρόεδρος ἀπάντησε σκωπτικὰ στὸ θέμα, τὸ κόμμα, στὶς ὑποσημειώσεις καταδίκασε τὴν κατάληψη τῆς ΔΗΜΑΡ, ἐνῶ ὁ βουλευτής του Βαγγέλης Διαμαντόπουλος τῆς Καστοριᾶς, εἶπε στὴ Βουλὴ ὅτι, αὐτὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ καί, «θὰ σᾶς πάρει καὶ θὰ σᾶς σηκώσει ὅλους», ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε, «ἐξέγερση» τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008. Δὲν ἀποδοκίμασε τὶς θέσεις τοῦ βουλευτοῦ, ἂν καὶ τὶς κατέκριναν πολλοὶ συνάδελφοί του στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἀναγνώρισαν ὅτι χάνουν τοὺς σοβαροὺς ψηφοφόρους.