Εὐρωζώνη, καλύτερο 2013

Στὴν ἀναγνώριση τῶν καλυτέρων προοπτικῶν γιὰ τὸ 2013 γιὰ τὴν Εὐρωζώνη προβαίνουν ἀκόμη καὶ οἱ σχολιαστὲς τῆς ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Ἀτλαντικοῦ· ὁ μεγαλύτερος οἴκος ἀξιολογήσες, Standard and Poors, προβλέπει στὴν τελευταία ἔκθεσή του, ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης μέσα στὸ τρέχον ἔτος, μὲ ἀρχὴ ἀπ’ τὴν Γερμανία καὶ τὶς βόρειες χῶρες καὶ μὲ ἐπέκταση στὶς νότιες. Οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν κάπως πιὸ ἐπιιφυλακτικὴ στάση, διότι γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖ ὁδηγοῦν οἱ ἐνδείξεις τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὴν ἐπιβεβαίωσή τους στὴν πράξη· ἡ στάση τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων ἔχει καὶ ἄλλους λόγους, διότι ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ὀνόματός τους στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ ἐπὶ τριετία ἐπιδίδονταν στὴν συστηματικὴ καταστροφολογία, μὲ ἀφορμὴ τὴν χώρα μας καὶ τὶς ἐγκληματικὲς δηλώσεις τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ. Γνωρίζουν ὅτι ἔχουν πλήρως ἀπαξιωθεῖ στὴ γηραιὰ ἤπειρο, μὲ ἀπότελεσμα τὴν πτώση τῶν ἐργασιῶν τους παγκοσμίως.