ΗΠΑ, ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν

Τελικὰ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ὅρισε ὡς ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τὸν διευθυντὴ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, δέκα μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία του· ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἐπελέγη, διότι διάθετει τὴν ἄνεση τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὸ Κογκρέσσο, ἐπειδὴ προβλέπονται δύσκολες μέρες στὸ ἄμεσο μέλλον. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὸν νέο ὑπουργό, ἐπειδὴ εἶναι ἄγνωστος στοὺς κύκλους τους καὶ δὲν διαθέτει τὶς ἀπαραίτητες προσβάσεις στὶς ἀγορὲς κεφαλαίου, ἀφοῦ τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως εἶναι ὁ δανεισμός της· οἱ ἴδιοι παράγοντες ἀποδίδουν τὴν ἐπιλογὴ στὴν ἀξιολόγηση τοῦ προέδρου, ὅτι προέχον πρόβλημα εἶναι οἱ σχέσεις του μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, στὴν ὁποία πλειοψηφοῦν οἱ Ρεπουμπλικανοί. Αὐτὸ ὅμως θεωρεῖται μειονέκτημα, διότι πιστεύουν ὅτι ἡ ἀνάκαμψη ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν τῆς Ἀσίας πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία· οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς κρατοῦν στὰ χέρια τους τὴν οἰκονομία.