Κύπρος, ἀλληλεγγύη Εὐρώπης

Τὴν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη τους στὴν Κύπρο ἐξέφρασαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μὲ τὴν προχθεσινὴ σύνοδο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στὴ Λεμεσσο, πρὸς ὑποστήριξη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη· ἡ παρουσία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, τοῦ Ὄλι Ρέν, ἀποτελεῖ ἐπισφράγιση τῆς ἐνεργοῦ ὑποστηρίξεως τῆς μεγαλονήσου ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας, γιὰ τὴν ἀσφάλειά της καὶ τὴν ΑΟΖ. Ἡ Ἄγκυρα τὸ γνωρίζει καλὰ καὶ χαμήλωσε αἰσθητὰ τοὺς τόνους τῆς ἀντιπαραθέσεως, διότι δὲν ἔχει ὑπογράψει τὴν διεθνῆ σύμβαση γιὰ τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης κι ἔτσι δὲν δικαιοῦται τὴν ὑποβολὴ παροιμοίας δηλώσεως πρὸς τὸν ΟΗΕ, γιὰ τὰ ὅρια τῆς δικῆς της, ἐὰν ἐμεῖς προχωρήσουμε σὲ μονομερῆ διακήρυξη· οἱ ἀντιδράσεις εἶναι δύο: πρόκληση θερμοῦ ἐπεισοδίου στὸ Αἰγαῖο, τὸ ὁποῖο τὸ ἀποκλείει καὶ ἡ ἴδια, καὶ ἔρευνες στὶς ἀμφισβητούμενες περιοχές. Ἀμφότερα εἶναι εἰς βάρος της, διότι ὁ Ἑλληνισμὸς διαθέτει τὴν Εὐρωζώνη καὶ τοὺς Ἀναδυομένους.