Μαλί, ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας

στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας στὸ Μαλί, γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τῆς προόδου τῶν πραξικοπηματιῶν πρὸς Νότο καὶ τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, ἔχει προκαλέσει ἀνάμικτες ἀντιδράσεις, πέραν τῆς ἀπωθήσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν· ἡ ἐπέμβαση ἔγινε μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ στρατευμάτων ἀπὸ γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες. Οἱ Ἰσλαμιστὲς κατέχουν τὸ βόρειο τμῆμα τῆς χώρας καὶ θεωρεῖται ὅτι ἐνισχύονται ἀπ’ τὸ κίνημα Τζιχὰντ τῆς Ἀλγερίας καὶ τῆς Λιβύης, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχουν ἐφοδιασθεῖ μὲ σύγχρονο στρατιωτικὸ ὑλικὸ τοῦ Καντάφι· οἱ Γάλλοι συνεχίζουν τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς τῶν θέσεων τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ συναντοῦν ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἀπὸ καλὰ ἐκπαιδευμένους ἀντάρτες, ἐνῶ γίνονται δεκτὰ μὲ ἀνακούφιση τὰ κρατικὰ στρατύματα ἀπ’ τὸν τοπικὸ πληθυσμό. Ἡ ἐπέμβαση προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει, ἀλλὰ ἀποδεικνύει τὶς στενὲς σχέσεις τῶν Παρισίων μὲ τὶς παλαιὲς ἀποικίες της. Ἡ μαύρη ἤπειρος παραμένει στὴν ἐπικαιρότητα.