Δουλοπρεπὴς στὸ Βερολίνο

προσκύνηση στὴ γερμανικὴ κυβέρνηση καὶ οἱ ὑποκλίσεις, ὅτι γίνεται πιστὸς μερκελιστής, δὲν βοήθησαν καὶ πολὺ τὸν Ναπολεοντίσκο· οἱ Γερμανοὶ ἔμειναν ἀπαθεῖς καὶ ψυχροὶ ἀπέναντί του, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν Κομμουνιστῶν, ἀλλὰ μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στὴν πολιτικὴ ζωή. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀκροαριστεροὶ Γερμανοὶ γνωρίζουν τὶς σχέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τὰ τάγματα ἐφόδου, ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι ἐναντίον τῆς ὅποιας μορφῆς βίας· ἡ σύμπτωση τῶν πυροβολισμῶν κατὰ τῶν  γραφείων τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν ἀτυχία γιὰ τὸν γονυκλινῆ ἐπισκέπτη. Ὁ εὐθὺς καὶ σαφὴς λόγος ἔλειπε, ἐνῶ ὁ τιμημένος ἀριστερὸς κατήγγειλε στὴ Βουλὴ γιὰ φίλιες πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία παρακρατικὲς δυνάμεις τῆς τρομοκρατίας. Τὰ ἔχουν ἐντελῶς χαμένα.