Ψηφοφορία Βουλῆς, ὁρόσημο

Ὁρόσημο γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις θεωρεῖται ἡ σημερινὴ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν Προανακριτική, ἀνεξαρτήτως τῆς τυπικῆς διαδικασίας, γιὰ τὴν ὁποία κρίνει ἡ Ὁλομέλεια· ἡ παραπομπὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείονται καὶ οἱ ἐκπλήξεις. Τὸ πολιτικὸ μέρος ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι ἀρχίζει ἡ οὐσιαστικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ ὡς ἀφορμή, μὲ προεκτάσεις στὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ δημοσίου χρήματος· στὴν πράξη ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου, καθὼς βοηθοῦν οἱ ἀνακρίσεις τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων γιὰ τὰ μὴ οἰκονομικὰ πρόσωπα, ὅπου οἱ ἀποκαλύψεις ξεφυτρώνουν πλέον σὰν τὰ μανιτάρια. Οἱ ὁμιλίες τῶν παραπεμπομένων συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴ τῶν πολιτικῶν παρατηρητῶν· πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν, γιὰ τὴν πορεία μας πρὸς τὴν χρεωκοπία. Δὲν φημίζονται γιὰ τὴν γενναιότητά τους οἱ παραπεμπόμενοι, διότι διαφορετικὰ θὰ εἶχαν μιλήσει ἀπὸ καιρό. Ἡ παραπομπὴ συμβάλλει στὴν ἀξιοπιστία τῆς Ἑλλάδος.