Ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομίας

ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομίας κρίνεται πλέον, μετὰ τὴν ἔγκριση τῶν δόσεων, ἀπ’ τὴν ἔγκαιρη ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς κι ἀπ’ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· ἡ χώρα ἀποκατέστησε τὴν ἀξιοπιστία της, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ παρουσίαση δείγματος γραφῆς. Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα κι ἤδη ἀναμένονται ἀποφάσεις γιὰ τὴν ΔΕΠΑ καὶ τὴν ΔΕΣΦΑ, μὲ πρῶτες ὑποψηφίες τὶς ρωσικὲς ἑταιρεῖες· τὸ θέμα χειρίζεται προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργός, διότι μόνο αὐτὸς δύναται ἀποκροῦσαι τὶς γνωστὲς ἀμερικανικὲς πιέσεις. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση, ἐνῶ ἀκολουθοῦν ΟΠΑΠ, Κρατικὰ Λαχεῖα, λιμάνια καὶ περιφερειακὰ ἀεροδρόμια· ἡ εἴσπραξη ἐσόδων εἶναι τὸ πρακτικό, τὸ καλὸ ὄνομα τὸ δεύτερο καὶ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τὸ κυριώτερο. Ἤδη ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει πραγματοποιήσει σημαντικὴ πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις· ἡ συμβολὴ τῶν ἑλληνικῶν κεφαλαίων, ἐσωτερικοῦ καὶ ὁμογενῶν, εἶναι αὐτονόητη, μόλις διαπιστώσουν τὴν ἀλλαγὴ αὐτή.