Προσκύνημα στὸν Φοῦχτελ

Τὸ προσκύνημα τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς Γερμανοὺς δὲν περιορίζεται μόνο στὸν σκληρὸ καὶ δεξιὸ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὸ Βερολίνο, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀπεσταλμένο ὡς γκαουλάϊτερ τῆς Μέρκελ στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν δική του φρασελογία, Γιοαχὶμ Φοῦχτελ· ἔτσι ἐπιστρέφοντας ἀπ’ τὴν Γερμανία συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν παρεπιδημοῦντα ὑφυπουργὸ Ἐργασίας τῆς χώρας. Οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι· διαπιστώνει τὴν προσωπική του πτώση, περισσότερο ἀπὸ ἐκείνη τοῦ κόμματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ προσπαθεῖ ἀναπληρῶσαι τὸ ἰδεολογικό του κενό· ὁ ἄλλος εἶναι, ὅτι φεύγει γιὰ τὴν Ἀμερική, στὸ Ἰνστιτοῦτο Brookingks, καὶ φοβᾶται τὴν κατακραυγὴ γιὰ ὑποδούλωση στοὺς Ἀμερικανούς. Ἔτσι προσκυνάει πρῶτα τοὺς Γερμανούς, μετὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς γονυκλινής.