Τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους

Ἡ εἰσβολὴ τῶν Θηβαίων στὴν Πελοπόννησο, μετὰ τὴν συντριβὴ τῶν Σπαρτιατῶν στὰ Λεῦκτρα τῆς Βοιωτίας, ἀποτέλεσε ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀποστασία ὅλων τῶν πόλεών της ἀπ’ τὴν σπαρτιατικὴ ἡγεμονία· ὁ Ἐπαμεινώνδας ὁδήγησε ἐχθρικὸ στρατὸ στὴ Λακωνική, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Σπάρτης. «Τὴν δὲ Μεσσηνίαν χώραν νεμομένων Σπαρτιατῶν»· τὴν δὲ χώρα τῶν Μεσσηνίων τὴν ὁποία νέμονταν οἱ Σπαρτιάτες. «Ἀποτεμνόμενοι τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους ἐκάλουν καὶ κατῆγον Ἰθώμην συνοικίσατες»· ὅταν ἔδιωξαν τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους τριακόσια χρόνια πρίν, οἱ Θηβαῖοι τοὺς κάλεσαν πίσω κι ἔφτιαξαν τὸν συνοικισμὸ Ἰθώμη. «Ἀπιόντες δὲ ἐπ’ οἴκου διὰ Κεχρεῶν»· ἐπιστρέφοντες δὲ στὴν πατρίδα τους μέσῳ τῶν Κεχρεῶν. «Ἀθηναίους ἐνίκων ἐπιχειροῦντες ἁψιμαχεῖν περὶ τὰ στενὰ καὶ κωλύειν τὴν πορείαν»· ἐνίκησαν τοὺς Ἀθηναίους οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν ἁψιμαχίες στὰ στενὰ γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς πορείας τους πρὸς τὴν Θήβα. Ἦταν ἀκατανίκητοι πλέον οἱ Θηβαῖοι καὶ τὸ ἀποδείκνυαν ἐμπράκτως.