Σπάνιες γαῖες Γρουλανδίας

Στὴν Γροιλανδία τήξη τῶν παγετώνων ἀποκάλυψε μεγάλα ἀποθέματα σπανίων γιαῶν, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκει ἀξιοποιῆσαι ἡ νῆσος· ἡ μεγαλύτερη νῆσος τῆς γῆς, εἶναι αὐτόνομη περιοχὴ τῆς Δανίας, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ἔχει 75000 κατοίκους ποῦ ζοῦν ἀπ’ τὸ ψάρεμα κι ἔχουν δική της κυβέρνηση. Γιὰ τὰ ἀποθέματα σπανίων γαιῶν ἐκδήλωσαν ἐνδιαφέρον, Εὐρωπαῖοι, Ἀμερικανοί, Κινέζοι καὶ Αὐστραλοί, διότι εἶναι πολύτιμο ὑλικὸ καὶ σήμερα τὸ 95% τῆς παραγωγῆς του γίνεται στὴν Κίνα· χρησιμοποιεῖται κυρίως στὴν προηγμένη τεχνολογία, στὴ διαστημικὴ καὶ στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Γροιλανδίας ἔφθασε στὴν Κοπεγχάγη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ κι ἄρχισε συνομιλίες μὲ τὴν κυβέρνηση· ἀπ’ τὶς πρῶτες του δηλώσεις ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ κάνει οἱανδήποτε παραχώρηση καὶ θὰ προσφέρει τὶς σπάνιες γαῖες σὲ ὅποιους τοῦ ὑποβάλλουν τὴν καλύτερη πρόταση, ἐνῶ πρόσθεσε ὅτι δὲν αἰσθάνεται καμμία ὑποχρέωση πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους.