Γαλλία, γάμος ὁμοφυλοφίλων

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ γάμου μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφίλων ἄρχισε στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως μὲ ἐπεισοδιακὸ τρόπο· ἡ ἀντιπολίτευση ἀντέδρασε ἔντονα καὶ ζήτησε τὴν ἀπόσυρσή του, μετὰ τὴν ὀγκώδη διαδήλωση στὸ Παρίσι τὴν Κυριακὴ ἐναντίον τοῦ νόμου. Ἡ κυβέρνηση ἐπέμεινε κι ἡ ἀντιπολίτευση ἀποχώρησε, ἐνῶ ἀπείλησε, ὅτι, ἐὰν ψηφίσει ἡ Ὁλομέλεια τὸν νόμο, θὰ ζητήσει τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος· τὸ Σύνταγμα τῆς Γαλλίας τῆς παρέχει αὐτὴν τὴν δυνατότητα, ὁπότε σκοπεύει ἀξιοποιῆσαι ἐπωφελῶς. Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι προεκλογικὰ εἶχε δεσμευθεῖ, ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀλλάξει· οἱ ὀπαδοὶ τοῦ γάμου συγκεντρώνουν μερικὲς χιλιάδες διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀντίθετοι πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες. Ἐὰν διεξαχθεῖ δημοψήφισμα θὰ τὸ χάσει ἡ κυβέρνηση, ὁπότε καταρρέει ἀκόμη περισσότερο ἡ ἤδη χαμηλὴ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν καθιέρωση καὶ τῆς πολυγαμίας· κάποιοι καὶ κάποιες τὴν θέλουν, εὔκολο πρᾶγμα εἶναι.