Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δημοσιονομικοῦ δανεισμοῦ· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3289 δολλάρια καὶ 117,0215 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1679,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,82. Στὴν Οὐάσιγκτονκυβέρνηση προειδοποίησε ὅτι θὰ διακόψει τὴν πληρωμὴ τῶν συντάξεων, ἐὰν δὲν ἐπέλθει ταχύτατα συμφωνία μὲ τοὺς Ρεπουπλικανοὺς γιὰ τὰ ὅρια τοῦ δανεισμοῦ, διαφορετικὰ κινδυνεύει μὲ στάση πληρωμῶν· στὴν ΕὐρώπηΖὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δήλωσε, τώρα ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωζώνης, ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι ὑπερτιμημένο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρεμπόδιση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξαγωγῶν. Στὸ Πεκῖνο ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων μειώθηκε κατὰ 3,7% πέρυσι, στὰ 117 δις δολλάρια, ἐνῶ οἱ κινεζικὲς ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικὸ αὐξήθηκαν κατὰ 29% στὰ 77 δις· τελικὰ οἱ κινεζικὲς ἐπενδύσεις ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀρκετὰ γρήγορα.