Πόλεμος κατὰ Ἰσλαμιστῶν

πόλεμος κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν δὲν φαίνεται ὅτι θὰ ἔχει εὔκολο τέλος, παρὰ τὴν πρόοδο τῶν Γάλλων καὶ τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὸ Μαλὶ καὶ τὸ τέλος τῆς ἐπιδρομῆς στὴν Ἀλγερία μὲ 47 νεκρούς· πολλοὶ ἐπιρρπίπτουν τὶς εὐθῦνες γιὰ τοὺς νεκροὺς στὸν ἀλγερινὸ στρατό, ἀλλὰ ὅσοι γνωρίζουν τὴν παράδοση τῆς βίας στὸν ἀραβικὸ κόσμο δὲν ἐκπλήσσονται. Στὸ Μαλὶ ὁ στρατὸς ἀνακατέλαβε τὴν Ντιαμπαλί, ἀλλὰ εἶχαν δραπετεύσει οἱ Ἰσλαμιστές, καὶ προχωροῦν γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν βορείων ἐπαρχιῶν του· ἤδη καταφθάνουν οἱ ἐνισχύσεις ἀπ’ τὶς γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες, ἐνῶ ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἡ Ρωσία συμμετέχουν στὴν μεταφορὰ καὶ ἐπιμελητεία τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶδε τὴν ἄνοδο τῆς δημοτικότητός του στὴ Γαλλία, ὡς ἔνδειξη τῆς ἐπιδείξεως πυγμῆς.