Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς στάσεως ἀναμονῆς τῶν ἀγορῶν γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3348 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 118,3850 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνατιμήθηκε στὰ 1692,50 καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε στὰ 112,19. Ἡ ἀποφυγὴ ἀναφορᾶς τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, στὸ διάγγελμά του κατὰ τὴν ὁρκωμοσία, στὰ οἰκονομικὰ ἑρμηνεύεται ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς ὅτι δὲν ἔχει  βρεθεῖ κοινὸς τόπος μὲ τὸ Κογκρέσσο κι ἴσως περάσει ἀρκετὸς χρόνος ὣς τὴν συμφωνία γιὰ τὸν δημοσιονομικὸ δανεισμὸ καὶ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς· στὴν Ἰαπωνία κυβέρνηση ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ ἐπιτρέψει τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρωζώνη αὐξάνονται οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὸ σύνολο τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς· ὅλοι πιστεύουν πλέον ὅτι οἱ ἄσχημες μέρες ἔχουν περάσει.