Καμπούλ, ἐπίθεση Ταλιμπὰν

Οἱ Ταλιμπὰν κατέλαβαν στὴν Καμποὺλ τὴν διεύθυνση τῆς Τροχαίας τῆς χώρας καὶ τὴν κράτησαν ἐπὶ πολλὲς ὧρες, πρὶν ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ ἰσχυρὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις· οἱ νεκροὶ ἦταν ὀκτὼ καὶ οἱ τραυματίες φυσικὰ πολλαπλάσιοι. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἐλέγχει οὔτε τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης κι οἱ Ἀμερικανοὶ ἑτοιμάζονται γιὰ ἀποχώρηση, μετὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς συμμάχους τους· ἡ ἐπαρχία βρίσκεται ὁλόκληρη σχεδὸν στὰ χέρια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ὁ δωδεκατὴς πόλεμος, μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ τρομερὲς καστροφὲς κατέληξε σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ προηγουμένως· τὰ νακρωτικὰ καλλιεργοῦνται συστηματικὰ πλέον, ἐνῶ κανεὶς δὲν γνωρίζει σὲ ποιὰ κατάσταση θὰ εἶναι ἡ χώρα, μετὰ τὴν ἀποχώρηση καὶ τοῦ τελευταίου Ἀμερικανοῦ. Τὸ Ἰρὰκ λέει πολλά, καθὼς οἱ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας καὶ οἱ βομβιστικὲς εἶναι σὲ ἡμερήσια διάταξη.