Δύσοσμο νέφος στὴ Γαλλία

Ἕνα δύσοσμο νέφος ἔχει καλύψει τὴν Βόρειο Γαλλία, ἀπ’ τὸ Παρίσι μέχρι τὴν Ἀγγλία, μὲ ἔντονες τὶς ἀνησυχίες τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν ἄσχημη μυρουδιά του· τὸ νέφος ἔχει προέλθει ἀπ’ τὸ χημικὸ ἐργοστάσιο Loubrizol τῆς Ρουὲν καὶ περιέχει τὸ συστατικὸ mercaptan, τὸ ὁποῖο δὲν θεωρεῖται μέν, κατὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ἐργοστασίου, τοξικό, ἀλλὰ ἔχει προκαλέσει τὶς ἀνησυχίες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἄπνοια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν ἐπιτρέπει τὴν ἐλαφρὰ μόνο μετακίνηση τοῦ νέφους καὶ τὴν διατήρηση τῆς δυσοσμίας, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐκδώσει καθησυχαστικὲς ἀνακοινώσεις· ὁπωσδήποτε τὸ ὅποιο ἀτύχημα εἶναι ἀναμενόμενο, ἀλλὰ ἡ διαφυγὴ στὴν ἀτμόσφαιρα τόσο μεγάλων ποσοτήτων τοῦ ἀερίου θέτει προβλήματα ἀσφαλείας γιὰ τὸ ἐργοστάσιο καὶ ἐποπτείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν. Δὲν εἶναι καθόλου ἀνεκτό.