Παραποίηση τῶν στατιστικῶν στοιχείων

Ἡ παραπομπὴ σὲ τακτικὸ ἀνακριτὴ τῆς ὑποθέσεως τῶν στατιστικῶν στοιχείων τοῦ 2009 ἔχει προκαλέσει μεῖζον πολιτικὸ ζήτημα· ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἡ Νέα Δημοκρατία τηρεῖ οὐδέτερη στάση, ἐνῶ τὸ ΠΑΣΟΚ ἐκρύγνηται, μὲ πρῶτον τὸν πρὼην πρωθυπουργό. Ἡ Ἐπιτροπὴ δικαιολόγησε τὰ στοιχεῖα, ὅπως ἔκανε καὶ πρὸ τοῦ 2009, χωρὶς ἀναφορὰ στὶς παρεμβάσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς Εὐρωστατιστικῆς, διότι τότε ἀναδεικνύεται ἄλλο χειρότερο θέμα· γιὰ τὴν οὐσία ἀπαντᾶνε οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς καὶ ἀρκετὰ πειστικά. Φυσικὰ τὸ ΠΑΣΟΚ στηρίζει τὸν προηγούμενο πρόεδρό του, ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση ἔχει μέλλον, μὲ τὴν διενέργεια τῆς ἀνακρίσεως· ἡ ἐξερεύνηση τῶν στοιχείων ἀποκαλύπτει πολλὰ κι ἐνδιαφέροντα, μὲ τὶς προεκτάσεις τους μᾶλλον στὴν ἑπόμενη Βουλή. Δὲν τὰ ἀντέχει ὅλα ἡ σημερινή.