Οἰκονομία, σὲ αἰσιοδοξία

Τὰ μηνύματα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι πολλὰ κι ἔρχονται ἀπ’ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό· ὁ γνωστὸς Τσὰρλς Νταλάρα προέβλεψε ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἔξοδο στὶς ἀγορὲς τὸ 2014, ἐνῶ καὶ ὁ ἀτλαντικὸς τύπος ἀναγνωρίζει τὴν ἀλλαγή· στὸ ἐσωτερικό, τὸ Χρηματιστήριο σημειώνει ἀξιόλογη ἄνοδο, μὲ τὴν αὔξηση καὶ τῶν συναλλαγῶν του, μὲ ξένα καὶ ἑλληνικὰ κεφάλαια, ἐνῶ αὐξάνεται ἡ ἐπιστροφὴ καταθέσεων στὶς τράπεζες, σὲ ἕνδεκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὸν Ἰούνιο καὶ πέντε τὸν Δεκέμβριο. Συμπληρωματικά, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπισφραγίζει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Κατὰρ θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ μὲ προσωπικὲς παρεμβάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ· ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων εἶναι ἡ ἄλλη πτυχή, ἐνισχυτικὴ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς. Αἰσθητὴ εἶναι ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς σὲ πάρα πολλοὺς κλάδους.