Ἀναμέτρηση στὶς ἀπεργίες

Ἡ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἀπεργοὺς τῶν συγκοινωνιῶν γίνεται μετωπική, ἂν καὶ κινήθηκαν ἀρκετὰ λεωφορεῖα χθὲς στὴν πρωτεύουσα· ἡ ἐξαίρεση κάποιου κλάδου ἀπ’ τὴν εἰσοδηματικὴ πολιτικὴ εἶναι ἀδιανόητη, διότι σημαίνει τὴν ἀνατροπὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ συνεπάγεται τὴν ἐξέγερση ὅλων τῶν ἄλλων τάξεων. Φυσικά, στὸ ΟΑΣΑ συμβαίνει κάτι τὸ ἰδιαίτερο, διότι ἀποτελοῦσαν τὸ ἄντρο τῶν πρασινοφρουρῶν τῆς τριακονταετίας κι ἔχουν μετακομίσει οἱ περισσότεροι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τοὺς ὑπολοίπους στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴ ΔΗΜΑΡ· τὰ προνόμια καταργοῦνται καὶ δὲν διασώζονται ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τρίτων, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἔντονες· δὲν ἀνέχεται τὶς ἐξαιρέσεις. Ἡ ὑποχώρηση τῶν συνδικαλιστῶν θεωρεῖται βέβαιη, ὅπως καὶ οἱ προεκτάσεις τῆς ἀναμετρήσεως· τὸ χειρότερο μὲ τοὺς συριζαίους πρασινοφρουροὺς τοὺς ἦρθε ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ὅπου ὁ πρόεδρός τους ἔδωσε εὐθαρσῶς «γῆν καὶ ὕδωρ» στοὺς Ἀμερικανούς. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἄμεσος στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς χώρας.