Γραφικὸς στὴν ἐπαρχία του

Ὁ ἐκκεντρικὸς βουλευτὴς τῆς Καστοριᾶς, μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ ἔνοπλο ἀγῶνα, ἔχει ἄλλο ὄνομα στὴν ἐπαρχία του· θεωρεῖται γραφικὸς καὶ ἀνάλαφρος ἀπ’ τὸν κόσμο, χωρὶς καμμία σοβαρότητα, ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ τοὺς ἐκπροσωπεῖ στὴ Βουλή. Φαίνεται ὅμως ὅτι διαθέτει κάποιες ἄλλες προσβάσεις στὴν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κι ἀποφεύγουν νὰ τὸν πειράξουν· ἀρκετοὶ ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματος ἔχουν ἀγανακτήσει μὲ τὴν στάση του καὶ ζητοῦν τὴν ἀνάκλησή του στὴν τάξη ἢ καὶ τὴν διαγραφή του. Στὴν ὄμορφη πόλη τῆς Καστοριᾶς οὐδεὶς σχεδὸν τὸν παίρνει στὰ σοβαρά, ἀφοῦ ἐξελέγη μὲ ἐννιακόσιους ψήφους καὶ δὲν τὸν γνωρίζει «οὔτε ἡ μάνα του»· παρόμοια φαινόμενα δὲν τὰ ἀντέχει ἡ Καστοριά.