Κόσσοβο, ἐμπορία ὀργάνων

Τὴν ἐμπορία ὀργάνων ἀνθρωπίνου σώματος, ἀπ’ τοὺς Ἀλβανοὺς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀποκάλυψε ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση παρέμβαση τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης· ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ παρουσίασε στοιχεῖα γιὰ τὴν διακίνηση τῶν ὀργάνων ἀπ’ τὸ Κοσσυφοπέδιο πρὸς τὴν Ἑλβετία κι ἀπὸ ἐκεῖ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ παρέμβαση συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὴν ὑπογράμμιση τῆς ἀμοιβαίας ἰσότητος στὶς διεθνεῖς σχέσεις, χωρὶς τὶς ἐξαιρέσεις ὑπὲρ τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως συνηθίζεται μέχρι τώρα· ἡ διεθνὴς συγκυρία μετράει, διότι ἡ Μόσχα δὲν ἀνακίνησε τυχαῖα τὸ θέμα. Τὸ Κοσσυφοπέδιο δὲν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπ’ τὴν Ρωσία κι πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάς, ἐνῶ ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Σερβίας ἀσκεῖ φιλορωσικὴ πολιτικὴ καὶ ἔλαβε προσφάτως μεγάλη οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο· οἱ βομβαρδισμοὶ κατὰ τῆς Σερβίας τὸ 1999 ὁδήγησαν σὲ ἀνθρωπιστικὴ καταστροφή, χωρὶς καμμία οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση.