Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δημοσιονομικοῦ δανεισμοῦ· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3348 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 119,5150 γιέν, ἐνῶ ὑποτιμήθηκε ὁ χρυσός, 1677, καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 112,65. Ἡ συμφωνία στὴν Οὐάσιγκτον καλύπτει τὸ πρῶτο τετράμηνο καὶ παρέχει τὴν δυνατότητα ἐλιγμῶν στὴν κυβέρνηση· στὴν Ἰαπωνία τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε στὰ 78 δις δολλάρια τὸ 2012, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δεκαετίες καὶ στὴ συνέχεια τῆς κρίσεως μετὰ τὸ τσουνάμι τῆς Φουκουσίμα. Στὸ Τόκυο συζητεῖται ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν νέα κυβέρνηση κι ἀνάμεσα στὰ προτεινόμενα μέτρα εἶναι ἡ διολίσθηση τοῦ νομίσματος γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας· ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα μὲ τὴν Κίνα, λόγῳ τῶν νησιῶν Νταϊγιαβοῦ, ἔχουν προκαλέσει σημαντικὴ μείωση τῆς ζητήσεως ἰαπωνικῶν προϊόντων.