Ἀγγλία, ἔνδον ἀντιδράσεις

Οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις, κατὰ τῆς προτάσεως τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ δημοψήφισμα γιὰ τὴν παραμονὴὄχι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, εἶναι πολὺ ἰσχυρὲς στὸ κόμμα του καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Τὸ Σίτυ κυρίως φοβᾶται ὅτι, καὶ μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ δημοψηφίσματος, κινδυνεύει μὲ ἐπιτάχυνση τῆς συρρικνώσεώς του σὲ ἀγορὰ ἀξιῶν τρίτης κατηγορίας· ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἕνα πρᾶγμα μόνο ἐπέτυχε, σχολιάζουν εἰρωνικὰ οἱ ἀντίπαλοί του, τὸ νὰ δυσαρεστήσει ὅλους καὶ νὰ μὴν ἱκανοποιήσει οὔτε τοὺς Εὐρωσκεπτικιστές. Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν κραταιὰ ἄλλοτε ἀλβιώνα εἶναι ἡ διεθνὴς ἀπομόνωσή της καὶ ἡ ἀπαξίωσή της στὰ παγκόσμια προβλήματα· ἔτσι στὸν πόλεμο τοῦ Μαλί, παρὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή της σὲ θέματα ἐπιμελητείας, σχεδὸν δὲν μνημονεύεται καθόλου, ὡς δεύτερη στρατιωτικὴ δύναμη τῆς Εὐρώπης παλαιότερα.