Κυβέρνηση, ἐπίδειξη πυγμῆς

ἐπίδειξη πυγμῆς πρὸς κάθε κατεύθυνση ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς του, φαίνεται ὅτι ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα· ἡ ἐπιστράτευση τῶν ἐργαζομένων στὸ Μετρὸ ὁδήγησε στὴν ἐπαναλειτουργία του, ἐνῶ κηρύχθηκε παράνομος καὶ καταχρηστικὴ καὶ ἡ ἀπεργία στὰ λεωφορεῖα. Ἡ σύγκρουση μὲ τὶς συντεχνίες τῶν συνδικαλιστῶν εὐνοεῖ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι εἶναι πλέον ἡ πλέον ἀντιπαθὴς κοινωνικὴ ὁμάδα, μὲ γνωστὲς τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ παρακράτος τῆς τριακονταετίας καὶ τὶς προεκτάσεις του στοὺς κουκουλοφόρους· ἡ παρουσία τους θεωρεῖται ὡς τροχοπέδη γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων κάθε μορφῆς. Ἡ ὑποστήριξη τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπέβη ἤδη εἰς βάρος της κι ἀποδεικνύει ὅτι ὀφείλεται στὴν μετακίνηση τῶν πρασινοφρουρῶν στὸν ΣΥΡΙΖΑ· τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὴν Κουμουνδούρου, καθὼς πολλοὶ διατείνονται ὅτι χάνει ἡ παράταξη τὸν καλὸ κόσμο καὶ περιορίζεται στὰ ἀριστερὰ γκρουπούσκουλα.  Ἡ ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικό του διευρύνεται.