Ὁμαλοποίηση συγκοινωνιῶν

Ἡ κατάσταση στὶς συγκοινωνίες ὁμαλοποιεῖται, ὄχι τόσο λόγῳ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, ἀλλὰ γιατὶ τὸ μεγάλο μέρος τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτὲς δὲν ἀντέχει τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης· δὲν εἶναι ὅλοι τους πρασινοφρουροί, ἢ τουλάχιστον δὲν παραμένουν δέσμιοι τῶν σωματείων τους καὶ τῶν ἄνωθεν ἐντολῶν. Κι ἂν ἀκόμα πολλοὶ διορίσθηκαν κάποτε ἀπ’ τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς, δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν συνέχεια· ἀρκετοὶ διαφοροποιήθηκαν καὶ συνέχισαν τὴν ζωή τους καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη μερίδα τῶν ἐργαζομένων οἱ ὁποῖοι εἶδαν ὡς σανίδα σωτηρίας τὴν ἐπιστράρευση κι ἐπέστρεψαν ἀμέσως στὶς δουλειές τους· στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν κι ὅλοι ὅσοι πιέζουν γιὰ τερματισμὸ τῆς ἀπεργίας στὰ λεωφορεῖα. Σέβονται τὴν κοινὴ γνώμη.