Κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν

Οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ἐπεκτείνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα κι ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο στὴν προβολὴ τῶν αἰτημάτων τους· ἔχουν πληγεῖ ὅσο κι οἱ ἄλλες τάξεις τὴν τριετία κι ἴσως καὶ περισσότερο, ἀλλὰ τηροῦν ἀκόμη διακριτικὴ στάση, δὲν ἀποκλείουν τοὺς δρόμους, παρατάσσουν τοὺς ἑλκυστῆρες στὴν ἄκρη. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀσχετοσύνη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου ἀπέναντί τους· εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀσχετοσύνης τὸ γεγονός, ὅτι ἔστειλε τὸ ὑπουργεῖο μήνυμα στὸ κινητὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀγροτῶν καὶ τοὺς καλεῖ νὰ συζητήσουν, «τὸ ἀγροτικὸ πρόγραμμα τῆς περιόδου 2007-2013», ἐν ὄψει τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς. Οὔτε τὸ ἔτος ποῦ ζοῦμε δὲν γνωρίζουν, μόνο νὰ μαλώνουν μεταξύ τους ξέρουν οἱ ὑπουργοί.