Τὸν μὲν Χάρωνα ἐγκωμιάζων

συκοφάντης καὶ κακοήθης Μενεκλείδας εἶχε προτείνει νὰ τιμήσουνε τὴν ἱππομαχία τοῦ Χάρωνος στὶς Πλαταιὲς κι ὄχι τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα· ἤθελε ἐπιμόνως νὰ μειώσει τοὺς Ἐπαμεινώνδα καὶ Πελοπίδα. Στὶς Πλαταιὲς εἶχε σκοτωθεῖ ἕνας ἄσημος Σπαρτιάτης, «ἄλλο δὲ οὐδὲν μέγα πραχθέν»· δὲν ἔγινε τίποτε ἄλλο σημαντικό. «Τοῦτο τὸ ψήφισμα γράφεται Πελοπίδας παρανόμων»· κατὰ τοῦ ψηφίσματος αὐτοῦ προσφεύγει ὁ Πελοπίδας ὡς παράνομο. «Ἰσχυριζόμενος, ὅτι Θηβαίοις οὐ πάτριον ἦν ἰδίᾳ κατ’ ἄνδρα τιμᾶν»· ἰσχυριζόμενος, ὅτι στοὺς Θηβαίους δὲν ἦταν πατροπαράδοτο νὰ τιμοῦν ἰδιαιτέρως τὸν καθένα. «Ἀλλὰ τῇ πατρίδι κοινῶς τὸ τῆς νίκης ὄνομα σώζειν»· ἀλλὰ γενικὰ ἀποδίδειν στὴν πατρίδα τὴν δόξα τῆς σωτηρίας. «Καὶ τὸν μὲν Χάρωνα παρὰ πᾶσαν τὴν δίκην ἐγκωμιάζων ἀφθόνως διετέλεσε»· καὶ τὸν μέν Χάρωνα καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δίκης συνέχιζε ἐγκωμιάζων ἀφθόνως. Ἡ ἐξουσία τῶν δύο ἡγετῶν ἦταν ὑπὸ συνεχῆ ἀμφισβήτηση στὴ Θήβα.