Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, καθὼς ἀργεῖ ἡ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς· τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3439 δολλάρια καὶ 122,1520 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 113,22, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1656,75. Στὴν Σαγκάη οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἅλμα, λόγῳ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως καὶ παρὰ τὰ προβλήματα ἐκ τῆς αἰθαλομίχλης σὲ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις καὶ τὴν ἀνακοίνωση περιοριστικῶν μέτρων· στὸ Τόκυοπρωθυπουργὸς ἐξήγγειλε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ ἐλλειμματικοὺς προϋπολογισμούς, παρὰ τὸ ὑψηλότερο δημόσιο χρέος παγκοσμίως· προέχει, κατὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία του, ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας καὶ στὰ πλαίσια αὐτὰ μεθοδεύεται ἡ ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ὅπως συνέβη στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος. Στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτων, ἡ Toyota ἐπανῆλθε στὴν πρώτη θέση τῶν πωλήσεων, μὲ 9,75 ἑκατομμύρια, ἔναντι, 9,3 τῆς GM καὶ 9,1 τῆς Volkswagen· οἱ πωλήσεις στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες συνέβαλε στὴ διαφορά.