Ἀγροτικὰ καὶ συγκοινωνίες

Οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μὲ κέντρο τους τὴν Θεσσαλία, ἂν κι ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀποκλείσει τὶς ἐθνικὲς ὁδούς· στὴν πρωτεύουσα τὰ λεωφορεῖα ἐπιστρέφουν σήμερα στοὺς δρόμους κι ὁμαλοποιοῦνται οἱ συγκοινωνίες, ἀλλὰ ἔχουμε ἀπεργίες αὔριο στὴ ΔΕΗ, στὸν ΟΣΕ, Προαστιακό, λεωφορεῖα. Τὸ ἀπεργιακὸ κύμα διευρύνεται, ἀλλὰ σὲ χαμηλότερο τόνο, σὲ σύγκριση μὲ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου· ἡ στάση τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι διακριτικὴ καὶ περισσότερο τῆς ἀξιωματικῆς, διότι ἡ κοινὴ γνώμη δὲν δέχεται τὴν ὄξυνση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, παρὰ τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Σήμερα τὸ βράδυ ὁ πρωθυπουργὸς καλεῖται νὰ χειρισθεῖ τὰ προβλήματα τῶν ἀγροτῶν, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί, ὄχι μόνο δὲν πείθουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐμφανίζονται ὅτι τὰ γνωρίζουν σὲ βάθος· εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἀγρότες εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ πλήρως τὴν τριετία, κι ἀναζητοῦν ὅλο καὶ περισσότεροι οἰκονομικὸ καταφύγιο στὰ χωριά τους.