Ἔλεγχος ἀπὸ πρωθυπουργὸ

Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἄντληση τῶν κονδυλίων ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, εἶναι ἕνα, ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος καὶ ἡ συστηματικὴ παρακολούθηση τοῦ ἔργου τῶν ὑπουργῶν· τὸ Σύνταγμά μας εἶναι πρωθυπουργικοκεντρικό, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση τῶν παρεμβάσεων στοὺς ὑπουργούς. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε μᾶλλον μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ γιὰ τὶς δικές του ἐμπειρίες κι αὐτὸς τοῦ ἐξομολογήθηκε τὶς ἀδυναμίες του· εἶχε ἀφήσει χαλαρὰ τὰ ἠνία στοὺς κορυφαίους ὑπουργούς του κι αὐτοί, ὄχι μόνο τὰ ἔκαναν θάλασσα, ἀλλὰ τὸν ὑπονόμευσαν ἐπίσης· εἶναι γνωστὲς οἱ ὑπόγειες διαδρομὲς πολλῶν ὑπουργῶν καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν φιλοδοξιῶν τους ἀπ’ τοὺς ἐπιτήδειους ἐξωθεσμικοὺς παράγοντες…