Ἀλληλεγγύη τῶν δελφινιῶν

Τὸ Κέντρο Θαλασσίων Ἐρευνῶν τῆς Νοτίου Κορέας κατέγραψε τὴν σπάνια περίπτωση τῆς προσπαθείας διασώσεως ἑνὸς ἑτοιμοθανάτου δελφινιοῦ ἀπ’ ἄλλα· στὸ βίντεο φαίνεται καθαρὰ ἡ προσπάθεια πέντε δελφινιῶν νὰ σώσουν τὸ ἑτοιμοθάνατο, κρατώντας το στὴν ἐπιφάνεια καὶ βοηθώντας το στὴν ἀναπνοή του. Πέντε δελφίνια ἔχουν κάνει πλέγμα μὲ τὸ σῶμα τους καὶ τὸ κρατοῦν στὴν ἐπιφάνεια, ἐνῶ ἕνα ἔχει πάρει θέση ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω του· ἡ ἐπιχείρηση διαρκεῖ πολλὴ ὥρα καὶ μόνο ὅταν ἀκινητοποιεῖται ἐντελῶς τὸ ἄρρωστο δελφίνι τὰ ἄλλα χαλαρώνουν τὶς προσπάθειές τους καὶ στὸ τέλος τὸ ἀφήνουν κάνοντας σὲ ἁπαλοὺς ρυθμοὺς διαδρομὲς γύρω του, σὰν νὰ θρηνοῦν τὸν σύντροφό τους. Ἡ ἀλληλεγγύη ὑπάρχει καὶ στὰ ζῶα.