Ἡ Εὐρωλατινικὴ διάσκεψη

Στὸ Σαντιάγκο τῆς Χιλῆς πραγματοποιήθηκε ἡ Εὐρωλατινικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἡγετῶν 34 χωρῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς· Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ Μανουὲλ Μπαρόζο, Ἀγκέλα Μέρκελ, Μαριάνο Ραχόι, Χοσὲ Κοέλιο ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ σχεδὸν ὅλοι οἱ πρόεδροι τῆς λατινόφωνης Ἀμερικῆς. Ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς περιοχῆς, καθὼς ἀπὸ καιρὸ πλέον ἔχει ἀντικαταστήσει τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ χάρις στὴ Βραζιλία συμμετέχουν στοὺς ΒΡΙΚΣ κι ὅλοι μαζὶ στοὺς Ἀναδυομένους· οἱ οἰκονομίες τῶν δύο περιοχῶν εἶναι συμπληρωματικές, καθὼς τροφοδοτοῦν τὴν Εὐρώπη μὲ μεγάλο μέρος τῶν ἀναγκῶν της σὲ πρῶτες ὗλες, ἀλλὰ καὶ σὲ βιομηχανικὰ προϊόντα, ἐνῶ ὅλες οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς βιομηχανίες ἔχουν φτιάξει ἐργοστάσια σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Οἱ σχέσεις τους εἶναι ἰσότιμες πλέον καὶ δὲν ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παλαιοτέρας ἀποικιακῆς ἐξαρτήσεως· σὲ πολλὰ προϊόντα ἔχουν ἀνταγωνιστικὴ παραγωγή.