Ὕφεση οἰκονομίας Ἀμερικῆς

Τὸ τέταρτο τρίμηνο τοῦ προηγουμένου ἔτους ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία παρουσίασε ὕφεση 0,1%, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἂν καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος ἐπιτυγχάνει ἀνάπτυξη 2,2%• ἡ ἀνησυχία εἶναι ἔντονη στὴν κυβέρνηση καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἐπιδεινώνεται, διότι ὁ πρόεδρος δὲν ἔχει ἐξαγγείλει ἀκόμη τὴν οἰκονομική του πολιτική,ἐπειδὴ καθυστερεῖ στὴ Γερουσία ἡ ἔγκριση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων παραμένουν ἀγεφύρωτες• ἡ ὑποχώρηση τοῦ δολλαρίου ἔναντι τοῦ εὐρὼ θεωρεῖται ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ βιομηχανία εὐνοϊκὸς παράγων, ἀλλὰ ψυχολογικὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὶς νομισματικὲς συναλλαγὲς καὶ ἐνισχύει τὴν ἀπαξίωση τοῦ νομίσματος, περισσότερο μεταξὺ τῶν Ἀναδυομένων. Οἱ βλάβες στὰ Boeing787 ἐπιτείνουν τὴν ἀρνητικὴ εἰκόνα, διότι ἡ ἀεροναυπηγικὴ ἀποτελεῖ τὴν ναυαρχίδα τῆς οἰκονομίας• ἡ Boeing ἔσπευσε διαβεβαιῶσαι τὸν κοινό της, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν ἀρνητικὲς συνέπειες, ἀλλὰ ἐλάχιστοι τὴν πίστεψαν.