Τρομοκράτες ἀπὸ ὑπερπλούσια καταγωγὴ

Οἱ νεαροὶ τρομοκράτες ἀποδεικνύονται, ὅλοι τους σχεδόν, καταγωγῆς ἀνωτέρων εἰσοδηματικῶν στρωμάτων καὶ καλῶν σχολείων, ἀλλὰ καὶ ἀδίστακτοι• γιὰ ὅποιον γνωρίζει τὴν ἱστορία τοῦ ἀναρχισμοῦ καταλαβαίνει ὅτι δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὸν παλιὸ ἀναρχισμὸ καὶ τοὺς Ρώσους πρίγκηπες ὡς πρωτεργάτες. Οἱ ἀποκαλύψεις συγκλονίζουν τοὺς πάντες, διότι δείχνουν τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ τὶς παραφυάδες τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν• ἐὰν βασανίσθηκαν στὴν Ἀσφάλεια, οἱ ὑπεύθυνοι νὰ λογοδοτήσουν, ἐὰν ὅμως συνεπλάκησαν μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς στὸ αὐτοκίνητό τους, τότε τὸ θέμα ἀλλάζει. Οἱ μητέρες πάντοτε συμπαρίστανται στὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ παρακολουθοῦν τὴν πορεία τους• εἶναι δραματικὲς οἱ στιγμὲς ποὺ ζοῦν, ἀλλὰ χειρότερες εἶναι ἐκεῖνες τῶν μητέρων τῶν θυμάτων τῆς ΜΑΡΦΙΝ. Συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι οἱ πρωταγωνιστές.