Σύγκρουση στὶς ἀπεργίες

Οἱ ἀπεργίες μετατρέπονται στὸ κύριο μέτωπο συγκρούσεως τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, πέραν ἐκείνης μὲ τοὺς ἀπεργούς• ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ ΚΚΕ ἔχουν ἀναλάβει τὴν πρωτοβουλία, μὲ ἐπισκέψεις στὰ μπλόκα τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν ναυτικῶν, τὶς δύο συνεχιζόμενες ἀναμετρήσεις. Ἀλλὰ οἱ πρωτοβουλίες τους δὲν βρίσκουν ἐπαρκῆ ἀνταπόκριση, διότι δὲν ἔχουν τὴν ἀναμενόμενη ἀπήχηση στοὺς ἀπεργούς• αὐτὸ ἀποδείχθηκε καὶ στὶς συγκοινωνίες, ἡ κοινὴ γνώμη δὲν φαίνεται διατεθειμένη νὰ ἀνεχθεῖ ἀκραῖες καταστάσεις καὶ ἐκρηκτικὸ μίγμα, μετὰ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τριετίας. Ἡ ἀξιολόγηση γίνεται μὲ τὴν σύγκριση τῆς ἐξαθλιώσεως καὶ τῶν ἀντιδράσεων τῶν λαϊκῶν στρωμάτων• ἕνα χρόνο πρὶν ἡ κατάσταση ἦταν πράγματι ἐκρηκτική, ὅπως καὶ δύο μὲ τὸ κίνημα τῶν Ἀγανακτισμένων• ὁπωσδήποτε ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση ὅλων τῶν τάξεων ἔχει ἐπιδεινωθεῖ στὸ διάστημα αὐτό, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὴν ἴδια ἀνταπόκριση στὸν ἁπλὸ κόσμο. Οἱ πολιτικές τους προεκτάσεις εἶναι σαφέστατες πρὸς κάθε παράταξη.