Βασανιστήρια τρομοκρατῶν

Οἱ καταγγελίες γιὰ βασανιστήρια τῶν συλληφθέντων τρομοκρατῶν ἔχουν παραπεμφθεῖ στὴ δικαιοσύνη, ἡ ὁποία καὶ θὰ κρίνει• ἕνα ὅμως εἶναι δεδομένο, ὅτι κατὰ τὴν σύλληψή τους οἱ νεαροὶ τράβηξαν ὅπλο καὶ ἐπιτέθηκαν στοὺς ἀστυνομικούς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πάλη μεταξύ τους, ὁπότε καὶ τραυματίσθηκαν λέει ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἀστυνομίας. Εἶναι ἀπ’ τὶς σπάνιες περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες κακοποιοὶ ἀντιστέκονται στοὺς ἀστυνομικοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συλλήψεώς τους• τὸ φαινόμενο αὐτὸ χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς, διότι δὲν εἶναι φυσιολογικὴ ἡ ἀντίδραση, ὅταν ἀντιμετωπίζουν ἔμπειρους καὶ τέλεια γυμνασμένους ἀστυνομικούς. Κάποιες διασυνδέσεις ἔχουν οἱ τρομοκράτες καὶ συμπεριφέρονται μὲ τέτοιο προκλητικὸ τρόπο, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι ἐναντίον τους. Δὲν ἑρμηνεύεται εὔκολα.