Παγερὸ ἀκροατήριο Τσίπρα

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐνέκρινε διὰ πλειοψηφίας τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεώς της, μετὰ ἀπὸ μακρὰ καὶ διεξοδικὴ συζήτηση• ὁ πρόεδρος ἐπέβαλε τὴν ἄποψή του, ἀλλὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὑπὸ ὅρους, διότι ἡ ἐσωκομματικὴ ἀντιπολίτευση ἔκανε αἰσθητὴ τὴν παρουσία της. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα τῆς συνόδου ἦταν ἄλλο, ἡ παγερὴ ἀτμόσφαιρα τῶν συνέδρων κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου• παρακολουθοῦσαν βουβοὶ κι ἀνέκφραστοι σὰν τρίτοι κι ἄσχετοι μὲ τὸν ὁμιλητή. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀντιλαμβάνεται πλέον ὅτι κάτι ἄλλο κινεῖται στὸ κόμμα του καὶ μὲ τὸ ὁποῖο δὲν φαίνεται ἔχειν ζεστὴ ἐπικοινωνία ἢ μᾶλλον οὔτε ἐπαφή• στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση οἱ ἀρχηγοὶ ἀποθεώνονται στὶς συνόδους τῶν ὀργάνων τους, διαφορετικὰ ἄλλα γίνονται…