Προϋπολογισμὸς τῆς Εὐρώπης

Ἡ συζήτηση γιὰ τὸν προϋπολογισμό, 2014-2020, θὰ ἀπασχολήσει αὔριο καὶ μεθαύριο τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς συμφωνίας εἶναι ἐλάχιστες• σήμερα συναντῶνται στὸ Παρίσι οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, γιὰ τὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῆς κοινῆς θέσεώς τους, τὴν ὁποία ἀσπάζονται ὅλοι οἱ ἑταῖροι τῆς Εὐρωζώνης καὶ οἱ ὑπόλοιποι, πλὴν τῆς Βρεταννίας. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον προετοιμάζεται γιὰ τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος στὴ χώρα του μεταξὺ 2015 καὶ 2017, ὡς πρὸς τὴν παραμονή της ἢ ὄχι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἑπομένως δὲν δέχεται αὔξηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ συνεισφορὰ τῆς χώρας του, γιὰ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία μπορεῖ καὶ νὰ ἔχει ἀποχωρήσει• αὐτὸ σημαίνει ὅμως δέσμευση ὅλων τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία, «δεῖ δὲ χρημάτων», χωρὶς αὔξηση τοῦ προϋπολογισμοῦ δὲν γίνεται. Ἡ αἴσθηση τῆς κοροϊδίας ἐνοχλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ περισσότερο τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Ἀναζητοῦν ἐπειγόντως διέξοδο.