Παραγγελίες πρὸς Airbus

Ἡ Airbus ἐξασφάλισε παραγγελία τῆς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας Air Leasing Corporation (ALC) γιὰ 39 ἀεροσκάφη της, Α350 καὶ Α320neo, ὕψους ἐννέα δις δολλαρίων• ἡ παραγγελία θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία κι εἶναι ἡ μεγαλύτερη τοῦ τρέχοντος ἔτους. Μᾶλλον συνετέλεσε καὶ ἡ καθήλωση στὸ ἔδαφος τῶν πεντήκοντα σὲ κυκλοφορία ἀεροσκαφῶν Boeing787, μετὰ τὶς βλάβες τους σὲ Ἰαπωνία καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες• οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν διαπίστωση τῆς αἰτίας τῶν βλαβῶν συνεχίζονται, ὁπότε καὶ ὁ ἀρνητικὸς ἀντίκτυπος στὴν κατασκευάστρια ἑταιρεία ἐπιτείνεται. Πέρυσι ἡ Boeing εἶχε περάσει πρώτη στὶς παραγγελίες, κερδίζοντας τὸ χαμένο ἔδαφος τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀλλὰ ἦρθαν οἱ βλάβες• ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑταιρεία ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς πρωτοκαθεδρίας της, ἂν καὶ ἀντιμετωπίζει τὸ πρόβλημα τῆς ἀνατιμήσεως τοῦ εὐρώ. Ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἔχει τὶς διακυμάνσεις του, ὅπως συμβαίνει πάντοτε στὴν ἀνταγωνιστικὴ οἰκονομία τῆς ἐποχῆς.