Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν Ἀσία σὲ ρευστοποίηση κερδῶν καὶ τὴν Δύση αἰσθητὴ ἄνοδο• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3550 δολλάρια, ἀλλὰ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 126,6500 γιέν, ἐνῶ ἀνατιμήθηκαν χρυσός, 1678, καὶ πετρέλαιο, 116,61. Ἡ ὁμιλία τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅτι εὐνοεῖ τὴν σταθερότητα τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται, «Εὐρώπη ἀ λὰ κάρτ», ὡς ἀπάντηση στὶς βρεταννικὲς διεκδικήσεις, θεωρήθηκε ὡς ἐνισχυτικὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς Εὐρωζώνης• ἤδη ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν βελτιώθηκε στὶς 48,8 μονάδες τὸν Ἰανουάριο, ἀπὸ 47,6 τὸν Δεκέμβριο. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ αὐριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο εἶναι δεδομένη, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὰ Ἠλυσία ἀποβλέπει στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῆς γαλλογερμανικῆς θέσεως• ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδέχεται πλέον τὴν δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ προσαρμόζεται στὶς νέες συνθῆκες, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει ἡ σκληρὴ στάση της στοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως.