Κρωγμοὶ Διεθνοῦς Ἀμνηστίας

Ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία ἔλαμψε πάλι μὲ τὶς «καταγγελίες» της γιὰ τὰ βασανιστήρια κατὰ τῶν νεαρῶν τρομοκρατῶν, σὲ ἀπόλυτο συγχρωτισμὸ μὲ τὰ ὄργανά της στὴν Ἑλλάδα καὶ δύο ἀπ’ τὶς μητέρες• ἡ διαπλοκὴ ἀναπαράγει τὶς «καταγγελίες» της, καὶ ἐκεῖνες τῶν ἀτλαντικῶν ἐφημερίδων, ποὺ κατακεραυνώνουν τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὴν καταστροφολογία τους τὴν τριετία. Δύο εἶναι τὰ ἐρωτήματα: πρῶτον, στὴν Ἀμερική, ἐὰν κάποιος κληθεῖ ἀπὸ ἀστυνομικὸ καὶ κάνει κάποια κίνηση τοῦ χεριοῦ του πρὸς τὰ κάτω, ἀμέσως ἐκτελεῖται. Κάνει παρόμοιες καταγγελίες ἡ Ἀμνηστία; Δεύτερον, ἀφοῦ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὰ βασανιστήρια, γιατὶ δὲν ζήτησαν ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση; Ὅπως καὶ γιατὶ δὲν καλοῦν τὸν γιατρό; Φοβοῦνται τὴν διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως;