Νομοθεσία γιὰ μετανάστες

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δημοσίευσε τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ νόμου Ραγκούση γιὰ τοὺς μετανάστες• οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία κι ἀφοροῦν τὰ δικαστήρια καὶ τὰ ὑπουργεῖα. Ὅσοι διαμαρτύρονταν τότε καὶ τὸν χαρακτήριζαν ἀντισυνταγματικό, ὑφίσταντο τὶς ἐπιθέσεις καὶ τὶς λοιδωρίες τῶν ἀριστερῶν καὶ προοδευτικῶν! τώρα ὅλοι αὐτοὶ δὲν λένε λέξη• ταλαιπωρήθηκε ἡ χώρα ἐπὶ τριετία, μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν χειμαρρώδη εἴσοδο μεταναστῶν, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς νομιμοποιήσεώς τους καὶ τῆς μεταβάσεώς τους στὴν Εὐρώπη. Ἀποκλείεται νὰ μὴν γνώριζαν τὶς συνέπειες• ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν τὸ συμπληρωματικὸ μέτρο τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸν ἀφελληνισμό μας. Ἐπιβεβαιώνονται ὅλα πλέον.