Προϋπολογισμὸς τῆς Εὐρώπης

Ἡ συμφωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ θεωρεῖται μᾶλλον δύσκολη στὸ αὐριανὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῆς Βρεταννίας δὲν πρόκειται εὔκολα νὰ παραμερισθοῦν• ὁ Νταίηβιντ Κάμερον γνωρίζει ὅτι κρίνεται ἡ τύχη του στὸ Συντηρητικὸ κόμμα, ἐνῶ οἱ Σκωτσέζοι ἔχουν ὁρίσει γιὰ τὸ 2016 τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τους καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἔστω κι ἂν ἀποχωρήσει ἡ Βρεταννία, μετὰ ἀπ’ τὸ δικό της δημοψήφισμα. Ὁ προϋπολογισμὸς εἶναι ἕνα μικρὸ πιόνι στὸ μεγάλο εὐρωπαϊκὸ παιχνίδι• ἡ αὔξηση τῶν κονδυλίων του εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως –γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ὑποχωροῦν οἱ Γερμανοὶ οἱ ὁποῖοι πληρώνουν τὰ περισσότερα-, ὁπότε χάνουν οἱ ἀντίπαλοί της Βρετανοί, διότι ἐπιθυμοῦν τὴν χαλαρὴ σχέση καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης. Χάνουν ὅμως, διότι ἀπέμειναν μόνοι, καθὼς καὶ οἱ σύμμαχοί τους πρώην κομμουνιστὲς τοὺς ἐγκατέλειψαν• κερδίζουν ὅλοι ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.